1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
http://wakare-pro.com
http://wasuretai.com
http://ac-sodan.info

Щодо співпраці з Турецькою республікою

Турецька Республіка є одним із стратегічно важливих торговельних партнерів України. У торгівлі з Туреччиною Україна традиційно має одне з найбільших позитивних сальдо (середній показник за п’ять попередніх років склав близько 2 млрд. дол. США). Економічні можливості нашої країни викликають стабільно високий інтерес з боку турецького політикуму та бізнесу.

Детальніше...

Готуємося до співпраці з Німеччиною

04 листопада 2016 року з 12:00 до 18:00  у м. Києві відбудеться Бізнес-майстерня «Готуємося до співпраці з Німеччиною» за програмою Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів Німеччина – Україна: «Fit for Partnership with Germany».

 

Цільова аудиторія:  керівники середньої та вищої ланки, менеджери українських бізнес-структур і учасники, які планують зовнішньоекономічну діяльність і готові до співпраці з Німеччиною

Детальніше...

Понад 42 млн грн хабарів вилучила прокуратура у посадовців Київщини протягом поточного року

На засіданні Координаційної ради з правоохоронними та контролюючими органами у Київській області прокурор Київської області Євген Бондаренко повідомив, що протягом поточного року прокуратура задокументувала хабарі посадовим особам Київщини у розмірі 42,2 млн грн.

 

Очільник відомства відмітив, що  минулого року ця сума становила 7 млн грн.

Детальніше...

Визначення терміну «конфлікт інтересів» та механізми врегулювання «конфлікту інтересів» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

26 квітня 2015 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII, крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону № 1700-VII від 14.10.2014 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Даним законом впроваджено так званий механізм зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, яке здійснюється шляхом: усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи.


Статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції» визначено зокрема наступні терміни :

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

 

Згідно частини 1 ст. 3 вказаного Закону, суб’єктами на яких поширюється дія Закону є :

 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (тобто це як депутати місцевих рад так і інші посадові особи державних органів);

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, - у випадках, передбачених цим Законом.

 

Статтею 22 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

            Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 28 Закону особи, зазначені у пунктах 12 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону, вищевказані особи зобовязані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.

Крім того, відповідно до п. 3 ч.1 ст. 28 Закону зазначені особи, зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

 

Згідно ст. 65 Закону за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за :

 

1) неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2) вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів -тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3) дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

 

 

Прокурор Рокитнянського відділу

Кагарлицької місцевої прокуратури

юрист 2 класу                                                                                                                М. Федун

 

Оголошення

26 червня 2016 року смт Рокитне, на площі біля районного Будинку культури, будуть проводитись районні заходи з нагоди 20-ї річниці Конституції України та Дня молоді.

 

Программа заходу:

-          19-00 урочиста частина, нагородження, покладання квітів до памятника Т.Г.Шевченку;

-          19-30 – 20-30 святковий концерт;

-          20-30 – 21-00 конкурси, караоке;

-          21-00 – 21-30 продовження концерту;

-          21-30 – 23-00 святкова дискотека.

Детальніше...

Щодо проведення донабору кандидатів на стажування у Німеччині за Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for partnership with Germany»

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформує, що на стажування у Німеччині за Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for partnership with Germany» проводиться донабір 6 кандидатів в групу за напрямком «Економічна кооперація у сфері енергоефективності в промисловості».

Детальніше...

Електронне звернення

Робота з розгляду звернень громадян і юридичних осіб вважається одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури.

 

28 жовтня 2015 року набули чинності окремі положення Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII “Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного та усного звернень.

 

Відповідно до Закону письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Детальніше...

Інформація про розгляд звернень громадян Рокитнянським відділом Кагарлицької місцевої прокуратури упродовж 2016 року

З початку поточного року до Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури надійшло 73 звернення громадян, з них: вирішено по суті – 34 звернення, 3 – приєднано до матеріалів кримінальних проваджень, у задоволенні 2 відмовлено, інші звернення направлені для вирішення за належністю до органів та відомств згідно компетенції.

 

Більшість звернень стосується земельних питань. На жаль, органи прокуратури позбавлені повноважень по проведенню перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів. Таким чином, на вказані звернення надається відповідне роз’яснення та звернення направляються в інші відомства за належністю.

Детальніше...

16-17 червня 2016 року відбудуться конкурсні відбори на стажування у Німеччині за Програмою «Fit for Partnership with Germany»

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформує, що 16-17 червня 2016 року в м. Києві (на базі київського проектного офісу GIZ – за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 44, офіс 5) відбудуться інтерв’ю серед кандидатів на стажування у Німеччині за Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for Partnership with Germany» на 2016-2018 роки.

Детальніше...

Відбудеться аукціон з продажу необробленої деревини

Департамент економічного розвитку і торгівлі  Київської обласної державної адміністрації повідомляє, що 10 червня  2016 року відбудеться загальний аукціон з продажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств області (ресурс ІІІ кварталу 2016 року).

         Торги будуть проводитись о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 3, бізнес-центр «Кубік центр», конференц-зал, шостий поверх.

         Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аукціонні торги,  можна одержати за адресою:  04073,  м. Київ, вул.   Копилівська,  67,  корп. 5 Б,  будівля  Аграрної  біржі,   тел. (044) 468-68-12  (e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ), а також з офіційного веб-сайту біржі agrex.gov.ua.

Детальніше...

Відбудеться аукціон з продажу необробленої деревини

Департамент економічного розвитку і торгівлі  Київської обласної державної адміністрації повідомляє, що 10 червня  2016 року відбудеться загальний аукціон з продажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств області (ресурс ІІІ кварталу 2016 року).

         Торги будуть проводитись о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 3, бізнес-центр «Кубік центр», конференц-зал, шостий поверх.

         Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аукціонні торги,  можна одержати за адресою:  04073,  м. Київ, вул.   Копилівська,  67,  корп. 5 Б,  будівля  Аграрної  біржі,   тел. (044) 468-68-12  (e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ), а також з офіційного веб-сайту біржі agrex.gov.ua.

Детальніше...

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам