1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
http://wakare-pro.com
http://wasuretai.com
http://ac-sodan.info

Перелік адмінпослуг

  ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через

Центр надання адміністративних послуг

Рокитнянської районної державної адміністрації

 

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем*

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців*

-“-

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи*

-“-

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття*

-“-

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців*

-“-

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них*

-“-

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення*

-“-

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням*

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

9. Державна реєстрація: 
права власності на нерухоме майно 
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна) ***

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно***

-“-

11. Реєстрація громадського об’єднання*

Закон України “Про громадські об’єднання”

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання*

-“-

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту*

-“-

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання*

-“-

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання*

-“-

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення*

-“-

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання*

Закон України “Про громадські об’єднання”

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження*

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження*

-“-

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження*

-“-

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника*

-“-

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення) ***

Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини***

Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України*

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого*

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

 

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку*

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

27. Реєстрація місця проживання особи*

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи*

-“-

29. Реєстрація місця перебування особи*

-“-

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи*

-“-

31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру**

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку**

-“-

33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу***

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу***

-“-

35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу***

-“-

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу***

-“-

37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу***

-“-

38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: ***

-“-

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

 

39. Видача довідки про: ***
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

40. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою***

Закон України “Про землеустрій”

41. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями***

-“-

42. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників***

-“-

43. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки***

Закон України “Про оцінку земель”

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів***

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

45. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів**

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

46. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

47. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

48. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Закон України

"Про регулювання містобудівної діяльності"

49. Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

-“-

50. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

-“-

51. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Земельний Кодекс України

 

*Дані пункти Переліку набувають чинності з 1 жовтня 2014 року.

**Дані пункти Переліку набувають чинності з 1 вересня 2014 року.

***Дані пункти Переліку набувають чинності з 1 січня 2015 року.

 

 

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат