1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
www.1or0.info/
www.play.google.com/

Положення

                                                                                                                                                                                             

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рокитнянської

районної державної адміністрації

від 11 червня 2018 року № 196

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства

Рокитнянської районної державної адміністрації

 

1. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Рокитнянської районної державної адміністрації (далі - Відділ) є структурним підрозділом Рокитнянської районної державної адміністрації, що утворюється головою Рокитнянської районної державної адміністрації та підпорядковується голові Рокитнянської районної державної адміністрації.

Відділ є бюджетною, неприбутковою установою.

 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голів Київської обласної та Рокитнянської районної державних адміністрацій, рішеннями Рокитнянської районної ради, що належать до його компетенції, а також цим Положенням.

 3. Для виконання завдань, покладених на Відділ, у його складі можуть формуватись підрозділи за напрямами роботи, зокрема, з питань: містобудування, архітектури, містобудівного кадастру, будівництва та житлово-комунального господарства.

 4. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

 5. Основним завданням діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території району, що включає наступні галузеві завдання:

 з питань містобудування та архітектури:

1) підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

3) підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

4) здійснення моніторингу:

- реалізації схеми планування території району;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

- забудови та іншого використання територій;

5) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

 

6) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

8) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

9) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

10) координація діяльності:

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру архітектурного середовища;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

11) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

12) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

13) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

14) реєстрація паспорту прив'язки тимчасової споруди (групи тимчасових споруд) для провадження підприємницької діяльності;

15) надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

16) постачання інформаційних ресурсів для системи містобудівного кадастру;

17) сприяння створенню та оновленню картографічної основи територій району та області;

18) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

19) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

20) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

21) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

22) сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

 

з питань житлово-комунального господарства:

1) розробка і реалізація районних програм, прийняття участі у реалізації державних програм у цій сфері;

2) взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

3) забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення моніторингу цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та стану розрахунків за них;

4) здійснення аналізу рівня та динаміки цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

5) надання методичної допомоги з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції Відділу;

6) реалізація державної політики з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

7) розгляд питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні, або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

8) здійснення аналізу стану сфери теплопостачання;

9) погодження діяльності у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

10) в межах компетенції вжиття заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

11) розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

12) здійснення аналізу стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

13) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

14) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

15) здійснення аналізу стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

16) надання пропозицій щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

17) в межах своєї компетенції участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

18) здійснення моніторингу проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

19) участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження;

20) участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

21) участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

22) участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об'єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

23) здійснення моніторингу розвитку індустрії будівельних матеріалів;

24) участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для території району;

25) розроблення на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективних програм капітального будівництва у межах району, в межах компетенції забезпечення складання переліків проектів будов.

 

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

6) вносить пропозиції щодо проектів місцевих бюджетів;

7) вносить пропозиції щодо ефективного та цільового використання бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації повноважень Відділу;

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

12) готує самостійно, або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25) забезпечує захист персональних даних;

26) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

27) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

 8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно із законодавством про державну службу за погодженням із департаментом містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації і департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації.

 

10. Начальник Відділу за посадою є головним архітектором району, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

 

11. У межах закону начальник Відділу як автор чи співавтор бере участь у розробленні містобудівної документації відповідної території та може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

 

12. Начальник Відділу:

1) здійснює керівництво Відділом, організацію його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Відділ;

 3) подає на затвердження керівнику державної служби посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями  за дорученням голови районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації;

12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

13) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

14) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 13. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.

 14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 15. Відділ не є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки.

 

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат