1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
http://www.sites.google.com/
念佛宗

Положення

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  відділ  культури, молоді та спорту

Рокитнянської  районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Відділ культури, молоді та спорту Рокитнянської районної державної адміністрації (далі – Відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації, департаментам, управлінням, відділам Київської обласної державної адміністрації. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Відділ у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями, інструкціями та методичними матеріалами Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, наказами профільних управлінь та департаментів, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, рішеннями Рокитнянської районної ради, прийнятими в межах її повноважень, а також цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання

 

1. Забезпечення на території Рокитнянського району державної політики у сфері культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

 

2. Забезпечує виконання національних, державних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та районних програм у  сфері  культури, туризму, роботи з молоддю, фізичної культури, спорту та охорони  культурної  спадщини.

 

3. Подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції  до проектів регіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення стану та  розвитку культури, туризму, фізичної культури, спорту, охорони культурної спадщини, з питань молоді та мовної політики, а також фінансування та матеріально-технічного забезпечення  їх реалізації.

 

4. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані.

 

5. Забезпечує:

 

5.1) у галузі культури:

- здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної, бібліотечної справи, клубної роботи, початкової мистецької освіти;

- організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації, використання пам’яток історії, археології, мистецтва, архітектури та містобудування, історико-культурних ландшафтів;

- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

- пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

 

5.2) у галузі фізичної культури та спорту:

- здійснення разом із управлінням з фізичної культури та спорту облдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, об’єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;

- забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя;

 

5.3) у галузі туризму:

-  готує пропозиції щодо формування державної політики у галузі туризму, забезпечує її реалізацію в районі;

- проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туризму на території району;

- бере участь у розробленні проектів місцевих бюджетів, місцевих програм економічного та соціального розвитку району;

 

5.4) у галузі молодіжної політики:

   - виконання програм і здійснення заходів спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді;

   -  удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, підтримує їх розвиток.

 

6. Сприяє:

6.1) у галузі культури:

- проведенню фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, а також аукціонів, виставок-продаж;

- відродженню  та  розвитку  традицій  і  культури  української  нації, етнічної  і  мовної  самобутності  корінних  народів  і  національних  меншин;

- захисту  прав  професійних  творчих  працівників  та  їх  спілок, соціальному  захисту  працівників  підприємств, установ  та  організацій  у  сфері  культури  та  охорони  культурної  спадщини, а  також  споживачів  культурного  продукту, встановленню  контролю  за  його  якістю;

- формуванню  загальнонаціональної  культурної  консолідації  суспільства, формуванню  цілісного  культурно-інформаційного  простору, захисту  та  просуванню  високоякісного  і  різноманітного  культурного  продукту.

 

6.2) у галузі фізичної культури та спорту:

- сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

 

6.3) у галузі туризму:

- проводить в районі інформаційну діяльність  в галузі туризму;

 

6.4) у галузі молодіжної політики:

- міжнародному співробітництву з питань молоді;

- діяльності  молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання;

- молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді

 

ІІІ. Функції

 

1. Надає  організаційно-методичну  допомогу  та координує діяльність підприємств, установ  та  організацій (незалежно  від  форми  власності), що перебувають  у  сфері  культури, туризму, охорони  культурної  спадщини, фізичної культури, спорту та з питань молоді.

 

2. Проводить  роботу  з підготовки, перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  у  сфері  культури, туризму, фізичної культури, спорту та роботи з молоддю.

 

3. Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень у сфері культури, туризму, фізичної культури, спорту та молодіжної політики.

 

4. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

 

5. Відділ взаємодіє з усіма структурними підрозділами та службами районної державної адміністрації.

 

6. Забезпечує соціальний захист працівників у сфері  культури, туризму, молоді, фізичної культури та спорту.

 

7. Вживає заходи щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних  та спортивних зв’язків.

 

8. Доводить  через  засоби  масової  інформації  зміст  державної  політики  у  сфері  культури, туризму, молоді, фізичної культури та спорту, провадить  інформаційну  та рекламну  діяльність.

 

9. Укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини в межах  своїх   повноважень  відповідно до законодавства.

 

10. Залучає інвестиції для розвитку культури, туризму, молодіжного руху,  фізичної культури та спорту, охорони культурної спадщини.

 

11. Здійснює контроль за технічним станом,  ефективністю використання закладів культури, туризму, фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів району та дотриманням правил безпеки під час проведення культурно-масових  та спортивних заходів.

 

12. У сфері культури:

12.1) створює  умови  для:

- розвитку аматорського  мистецтва, художньої  творчості, а  також  для  організації  культурного  дозвілля  населення, здобуття  освіти  у  сфері  культури  і  мистецтв;

- підвищення  рівня  матеріально-технічного  забезпечення  установ  культури району;

- проведення  фестивалів, конкурсів, оглядів  професійного  та  аматорського  мистецтва, художньої  творчості, виставок та  інших  заходів, що  належать  до  його  повноважень.

 

12.2) сприяє:

- формуванню  репертуару  мистецьких  колективів, комплектуванню,  оновленню  та використанню фондів бібліотек та музеїв на громадських засадах, організації  виставок, відродженню  та  розвитку  народних  художніх  промислів, збереженню  культурної  спадщини;

- збереженню  та  відродженню  осередків  народної  творчості, народних  художніх  промислів  і  ремесел;

- діяльності  творчих  спілок, національно-культурних  товариств, громадських  організацій, що функціонують  у  сфері  культури;

- розвитку національно-культурних об’єднань та інших  громадських організацій, національних меншин, національно-культурних традицій.

 

12.3) подає управлінню культури, національностей та релігій пропозиції щодо:

- формування  державної  політики  у  сфері  культури  та  охорони  культурної  спадщини;

- відзначення  працівників  підприємств, установ  та  організацій  у  сфері  культури  та  охорони  культурної  спадщини  державними  нагородами  та  іншими  відзнаками, застосовує  інші  форми  заохочення;

- надання  творчим  колективам  звання  "народного"  та  "зразкового";

- включення об'єктів  культурної  спадщини  району до  Державного  реєстру  нерухомих  пам'яток  України  та  внесення  змін  до  нього.

 

13. У галузі фізичної культури та спорту:

13.1) функції:

- організовує та забезпечує проведення фізкультурно-спортивних заходів, що сприяють пропаганді здорового способу життя, розвитку олімпійського та параолімпійського руху;

- організовує підготовку аналітичних матеріалів про стан та розвиток фізичної культури і спорту, проведення досліджень з цих питань;

- забезпечує організацію і проведення передбачених обласним та районними календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

- комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях Всеукраїнського, обласного і районного рівнів;

- організовує роботу з підготовки спортивного резерву, координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, контролює організацію навчально-тренувального процесу;

 

13.2) сприяє:

- організації роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу; 

- проведенню заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

- організації самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

- створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів;

- розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сфері фізичної культури і спорту, надає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

 

13.3) подає управлінню з питань фізичної культури і спорту пропозиції щодо:

- плану розвитку пріоритетних видів спорту в районі.

 

            14. У галузі туризму:

- організовує у межах своїх повноважень надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань туризму суб’єктам підприємницької діяльності;

- забезпечує збирання та обробку статистичних даних та контроль за їх достовірністю.

 

            15. У галузі молодіжної політики:

            15.1) функції:

- організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, форумів, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

- проводить інформаційно-просвітницьку  роботу  щодо  протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

-  проводить методичні та науково-практичні семінари, конференції та інші заходи  з метою поширення передового досвіду роботи з питань молодіжної політики;

 

15.2) сприяє:

- виконанню програм розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

- працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

- залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молодію

 

ІV. Права

 

1. Скликати  в  установленому  порядку  наради, конференції, семінари, утворювати  робочі  групи  з  питань  що  належать  до  повноважень  Відділу.

 

2. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, може створюватись колегія у складі начальника Відділу (голова колегії), керівників інших структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ та організацій (за згодою).

 

3. Залучати  спеціалістів  інших  структурних  підрозділів  райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій  та  одержувати  від  них  документи, інші  матеріали, необхідні  для  виконання  покладених  на  Відділ  завдань. 

 

4. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

5. Для виконання покладених на Відділ завдань при Відділі можуть створюватися дорадчі органи.

 

6. В  установленому   порядку  створювати, реорганізовувати  заклади  культури, що  відносяться  до  комунальної  власності району.

 

7. Шляхом  прямих  договорів  з  підприємствами  та  установами  надавати  їм  платні  послуги в обслуговуванні культурно-дозвіллєвих та спортивних заходів.

                                  

 

V. Керівництво

 

1. Відділ  очолює  начальник, який  призначається  на  посаду  і  звільняється  з  посади головою районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу.

 

Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, встановлює ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів;

- подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Відділ;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує, контролює їх виконання;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

- затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів та розподіляє функціональні обов’язки;

- планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів районної державної адміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

- бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- бере участь у роботі апаратних нарад, інших консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах, доводить позицію Відділу з питань, що розглядаються;

- подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурних підрозділів Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Відділу;

- підписує та візує документи в межах своєї компетенції;

- представляє Відділ у державних установах та громадських організаціях;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

- забезпечує захист персональних даних;

- контролює дотримання працівниками Відділу та керівниками структурних підрозділів правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

- здійснює інші повноваження визначені законом.

 

2. У  разі  відсутності  начальника  Відділу  його  обов'язки  виконує  головний  спеціаліст Відділу.

 

3. Головний  спеціаліст  Відділу  призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади  розпорядженням голови районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу.

 

4. Відділ  є  юридичною  особою, має  самостійний  баланс, реєстраційні  рахунки  в  органах  Державного  казначейства, печатку  із  зображенням Державного  Герба  України, штампи  та  печатку  для  довідок  зі  своїм  найменуванням.

 

5. Юридична адреса Відділу: вул.Першотравнева,10, смт Рокитне, 09600

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат